آخرین مطالب سایت :

سامانه پیام کوتاه قبیله منتظر:

 • 30008800444313

شيطان پرستي و شيطان پرستان

پژوهشگران بر این عقیده‌اند که آغاز شیطان‌پرستی به قرن یکم میلادی باز می‌گردد. در این زمان «گنوسی‌ها»،۱ شیطان را در قدرت و عظمت، همتای خداوند می‌دانستند.
اندیشة شیطان‌پرستی و تقدیس شیطان، در شماری از ادیان کهن آمده است و برخی از ادیان، خدایان متعدّدی داشتند که آن خدایان نمایندة‌شر بودند. به‌عنوان مثال در تمدّن کهن مصر، الهة «سیت» یا «شیث» به کلمة satan؛ یعنی شیطان به عنوان نمایندة نیروی شر، نزدیک است و مصری‌ها برای در امان ماندن از شرّ او، قربانی‌های زیادی تقدیم آن می‌کردند.

 
شیطان‌پرستی، یکی از مظاهر انحطاط اجتماعی، اخلاقی و دینی به شمار می‌آید و این پدیده نشانة دوری انسان از فطرتی است که خداوند مردم را با آن آفریده و سرشته است؛ زیرا گروه‌های شیطان‌پرست از عبادت خداوند روی برتافته و شروع به پرستش شیطان و تقدیس آن می‌نمایند. ما در این پژوهش که در مورد شیطان‌پرستی است، می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که هدف ما، آشنایی با برخی از گروه‌های جوانان است که کم‌کم شروع به پیدایش در جوامع اسلامی ما نموده و شیطان‌پرست خوانده می‌شوند و تحت‌تأثیر افکار و ادیانی قرار گرفته‌اند که در غرب گس?رش و رواج یافته است.

پیدایش

پژوهشگران بر این عقیده‌اند که آغاز شیطان‌پرستی به قرن یکم میلادی باز می‌گردد. در این زمان «گنوسی‌ها»،۱ شیطان را در قدرت و عظمت، همتای خداوند می‌دانستند.
اندیشة شیطان‌پرستی و تقدیس شیطان، در شماری از ادیان کهن آمده است و برخی از ادیان، خدایان متعدّدی داشتند که آن خدایان نمایندة‌شر بودند. به‌عنوان مثال در تمدّن کهن مصر، الهة «سیت» یا «شیث» به کلمة satan؛ یعنی شیطان به عنوان نمایندة نیروی شر، نزدیک است و مصری‌ها برای در امان ماندن از شرّ او، قربانی‌های زیادی تقدیم آن می‌کردند. در تمدّن هندی نیز شیطان، نقش زیادی در زندگی دینی مردم داشته است، آنها شیطان را «راکشا» می‌نامیدند. یونانی‌ها نیز شیطان را « دی ات بولس» (D it – Boles)؛ یعنی معترض، می‌خواندند. در کشورهای آسیای دور، شیاطین شب را می‌پرستیدند و کم کم تاریکی، نماد شر شد و نور، نماد نیکی و خیر. در «بابل» و آشور، اسطوره‌ها در مورد درگیری خدایان خیر و شر سخن می‌گویند و در تمدّن آفریقا، هنوز هم جادوی «وودو» که تنها جادوی رسمی در جهان است، نوعی تقدیس شیطان و راه به دست آوردن قدرت‌های خارق‌العادّه از طریق آن برای تسلّط بر برخی مردم به شمار می‌آید.۲

افکار، آداب و رسوم و رفتار شیطان‌پرستان

۱٫ آنها اعتقاد دارند که ـ نعوذبالله ـ خداوند هنگامی که شیطان از سجده کردن به آدم سرباز زد و او را از بهشت راند، به او ظلم کرده است و به همین دلیل شیطان‌پرستان، شیطان را شایستة تقدیر می‌دانند و او را نماد قدرت و اصرار به شمار می‌آورند. آنها همچنین شیطان را قدرت بزرگ می‌دانند، قدرتی که در بشری را در زندگی به حرکت درمی‌آورد.
۲٫ آزاد گذاشتن عنان نفس برای انجام اعمال جنسی و شهوت‌پرستی و مصرف موادّ مخدّر و مشروبات الکلی. در توصیه‌های این گروه آمده است که عنان نفس خود را آزاد بگذار و در لذّت غوطه‌ور شو و از شیطان پیروی کن، زیرا او دستورهای سخت به  تو نمی‌دهد و فقط خواسته‌های تو را برآورده می‌سازد و تو را زنده و پویا می‌سازد. تراولی، به پیروان خود می‌گفت: هر چقدر می‌خواهی رابطة جنسی برقرار کن، هرطور می‌خواهی و با هرکس که تمایل داری. دیگران باید تسلیم تو شوند.
۳٫ آنها معمولاً لباس‌های سیاه می‌پوشند و موهای خود را بلند نگه می‌دارند و تصویر صلیب شکسته یا ستارة شش ضلعی را بر سینه و دست خود خال‌کوبی می‌کنند. آنها از گردنبند سیاه که نقش ستارة پنج ضلعی را دارد و در وسط آن سه شیطان با دو شاخ پیچیده به سمت پشت وجود دارد، استفاده می‌کنند.
۴٫ آنها ترجیح می‌دهند که مراسم خود را در اماکن متروکه یا دور از مردم عادی انجام دهند و عموماً بر دیوارهای محلّ برگزاری مراسم خود، اشکالی ترسناک مانند تصویر مار و جمجمه یا اشکال عجیب و غریب ترکیب حیوانات مختلف ترسیم می‌کنند.
۵٫ آنها در جلسات و مراسم خود، موسیقی پر سر و صدای راک (Hard Rock) پخش کرده و مطالبی به شکل ترانه‌ها که از مرگ و خودکشی ستایش می‌کند، می‌خوانند. آنها در مراسم‌های خود در استفاده از مشروبات الکلی و موادّ مخدّر زیاده‌روی می‌کنند و در این حالات، گاهی به چشیدن خون می‌پردازند. آنها معمولاً برای این کار یک گربه یا سگ یا خروس را می‌کشند و عموماً آنها حیوانات سیاه را انتخاب می‌کنند و در حالی که آن حیوان زنده است، آن را تکّه پاره می‌کنند و خون آن را به بدن خود می‌مالند.
۶٫ برخی از آنها دست به خودکشی می‌زنند؛ زیرا از نظر آنان، آزادی و خودکشی حقّ آنان است و می‌گویند: انسان آزاد است که هرچه می‌خواهد، بخورد و هرچه می‌خواهد، بپوشد و هروقت که دلش می‌خواهد،‌بمیرد. خودکشی از نظر آنان انتقال به جهان خوشبختی و رقص است و بسیار شبیه به یکی از ایستگاه‌هایی است که انسان آن را می‌پیماید.۲۷
۷٫ نبش قبر و بیرون آوردن اجساد مردگان. آنها در این حال بالای جسدی که آن را در آورده‌اند، به رقص و پایکوبی می‌پردازند. آنها در مورد این کار می‌گویند: آنها این کار را انجام می‌دهند تا سنگدل و قسی القلب شوند و عدم را با جان و دل احساس کنند و آن را تمرینی برای قتل می‌دانند،‌بدون آنکه هیچ احساس گناهی کنند و خم به ابرو بیاورند.
۸٫ آنها اخلاق را ضعف و مایة حمایت از ضعیفان می‌دانند، آنها می‌خواهند که اساس روابط مردم با هم سودجویی و لذّت‌طلبی باشد و اخلاقیات را مانع بزرگی در این راه می‌دانند و آن را عامل حرکت و پیشرفت به شمار نمی‌آورند.

وصایای نُه‌گانة شیطان‌پرستان:

این نُه وصیت از جمله اصول و پایه‌های این فرقة منحرف است:
۱٫ عنان نفست را آزاد بگذار و در لذّت‌ها غوطه‌ور شو؛
۲٫ از شیطان پیروی کن، زیرا او تنها دستورهایی به تو می‌دهد که با طینت تو سازگار است و هستی تو را سرشار از زندگی و پویایی می‌کند؛
۳٫ شیطان، نماد حکمت آلوده و نماد زندگی اصیل است، بنابراین خودت را با افکار دروغین و سراب‌ها فریب نده؛
۴٫ افکار شیطان محسوس، ملموس و قابل دیدن است و طعم دارد و عمل به آن باعث شفای تمام بیماری‌های جسمی و روانی است؛
۵٫ نباید عاشق شد؛ زیرا عشق،‌ضعف و خواری و پستی است؛
۶٫ شیطان، نماد دلسوزی و شفقت برای کسانی است که شایستگی آن را دارند و به جای تباه کردن خود و عاشق دیگران شدن، باید عاشق شیطان شد؛
۷٫ حقّت را از دیگران بگیر،‌هر کس به تو یک سیلی زد، با تمام قدرت با مشت بر همه جای بدن او بکوب و به او ضربه بزن؛
۸٫ همسایه‌ات را دوست نداشته باش و با او همانند اشخاص غریبه و عادی دیگر رفتار کن؛
۹٫ ازدواج نکن، بچّه‌دار نشو، از اینکه ابزار و وسیلة بیولوژیک برای ادامة نسل و زندگی انسان‌ها باشی، حذر کن، فقط برای خودت باش.۲۸

مترجم: سیّد شاهپور حسینی

ماهنامه موعود، ویژه نامه جن شماره ،۱۲۳

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ گنوسی‌ها: گنوسی کلمه‌ای یونانی الاصل و مشتق از «گنوسیس»؛ یعنی معرفت و آگاهی است و در اصطلاح، رسیدن به نوعی کشف معارف والا را گویند. گنوس، جنبش و فلسفه‌ای کهن و آمیخته‌ای از عقاید یونانی، اسرائیلی و ایرانی به شمار می‌آید. ر.ک: الموسوعـة المسیرة، چاپ الندوة العالمیّـة، ص ۱۱۱۳٫
۲٫ عبدة الشّیطان، حسن الباش، ص ۱۷٫
۳٫ بدعة عبادة الشّیطان، دکتر السعد السعمرانی؟؟؟، ص ۸٫
۴٫ عبادة الشّیطان، صالح الشّورة.
۵٫ موسوعـ[ الادیان المسیرة، صص ۳۲۳ ـ ۳۲۴٫
۶٫ خبرگزاری رویترز، ۲۳/۳/۲۰۰۵٫
۷٫ عبدة الشّیطان، باش، ص ۵۸٫
۸٫ همان، ص ۱۹٫
۹٫ اظهار الحق، دکتر محمّد المفتی، ص ۱۸۰٫
۱۰٫ عبادة الشّیطان، حالد غسان؛ عبادة الشّیطان، سالح الشورة.
۱۱٫ اظهار الحق، ص ۱۷۵٫
۱۲٫ اخبار الحوادث المصریـة، ۱۷/۵/۲۰۰۱٫
۱۳٫ اظهار الحق، ص ۱۸۰٫
۱۴٫ عبدة الشّیطان، الباش، ص ۶۸٫
۱۵٫ مقاله: اتباع عبدة الشّیطان ینتلقون من مصر الی الاردن، احمد هریدی محمّد.
۱۶٫ فادیا عثمان، الشرق الاوسط، ۱/۳/۲۰۰۳٫
۱۷٫ روزنامة بحرینی «الوسط»، ۱۵/۴/۲۰۰۵٫
۱۸٫ شبکة حضرموت العربیة، ۱۹/۱۱/۱۴۲۶ق.
۱۹٫ بدعة عبادة الشّیطان، ص ۱۰۰٫
۲۰٫ همان، صص ۹۵ ـ ۹۶٫
۲۱٫ همان، ص ۹۶٫
۲۲٫ خبرگزاری آلمان، ۵/۱۲/۲۰۰۵٫
۲۳٫ بدعـ[ عبادة الشّیطان، ص ۹۷٫
۲۴٫ خبرگزاری آلمان، ۲۴/۱/۲۰۰۶٫
۲۵٫ مجله اگزکتف انتلجنس، ۲۶/۸/۲۰۰۵٫
۲۶٫ همان.
۲۷٫ دکتر اسعد البحرانی؟؟؟، الشرق الاوسط، ۱/۳/۲۰۰۳٫
۲۸٫ اظهار الحق، ص ۱۷۷؛ عبدة الشّیطان، باش، ص ۷۵

 
 • تاريخ: 19 آبان 1391
 • نويسنده: admin
 • دسته بندی: شيطان پرستي و كابالا / شيطان پرستي

 • برچسب ها: مرلين منسون شيطان پرستي شيطان پرستان شيطان پرستان ايراني


  ارسال نظر

  عکس خوانده نمی شود
  • ??????? ????
  • ????? ?????
  • ???? ?????
  • ??????
  • ?????????
  • ?????? ??? ??????
  • ???????
  • ????? ??? ???? ????
  • ????? ?????
  • ??? ??? ? ???? ?????
  • ???????
  • ???? ??? ??????? ? ?????? ?????
  • ???? ?????
  • ????? ????? ? ????
  • ????? ????? ? ?????
  • ????????
  • ????? ? ??????? ??
  • ??? ?????
  • ??? ?????
  • ??? ? ??????

   

   

  http://qm313.com/upload/1353725842.gif http://qm313.com/upload/1390813800.jpg

  قبيله منتظر

   

   

  http://qm313.com/upload/1391111430.jpg http://qm313.com/upload/1390769457.jpg