آخرین مطالب سایت :

سامانه پیام کوتاه قبیله منتظر:

 • 30008800444313

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

و کافران گویند پروردگارا آن دو از جن و انس  که ما را گمراه کردند به ما نشان ده که آنها را زیر پا بیفکنیم تا پست و ذلیل ترین گروه شوند.

 

به نام پروردگار عالم در این مقاله قصد داریم به دسیسه های پشت پرده ی تولید کفش های پاشنه بلند و اهداف ماسون ها از این پروژه ی وسیع که درجهت جهانی سازی انجام می دهند پرده برداریم. امید است از مهدی یاوران و مهدی باوران حضرت ولی عصر((عج)) با تمرکز بیشتر و با حوصله این مقاله را مطالعه بفرمایند.

 

 

در این مقاله مباحث زیر مطرح خواهند شد:

 

1- واکاوی در آناتومی پای سم دار

 

2- واکاوی در آناتومی پای انسان

 

3- مقایسه  آناتومی پای سم دار و انسان

 

4- واکاوی در آناتومی پای موجودات فضایی

 

 

واکاوی در آناتومی پای اسب :

 

 

 

موجودات ابتدا به این صورت که ما در طبیعت می بینیم نبوده است بلکه ابتدا موجوداتی ساده بوده و در گذر زمان و انتخاب طبیعی ارگانهای موجودات تکامل یافته است, به عنوان مثال براساس سنگواره ها و فسیل های یافته شده ابتدا پای اسب انگشت مانند بوده و در اثر انتخاب طبیعی و تحلیل ارگان پای انگشتی ,انگشتان کارایی خود را از دست داده و رفته رفته در طول زمان(میلیون ها سال) به یک انگشت واحد با یک سم(ناخن) تبدیل شده است و طبق قواعد ژنتیک حالت پا به زاده های اسب منتقل شده است.لذا اسب های امروزه که در طبیعت می بینیم نژاد تغیر یافته از نسل های گذشته است.پس بنابراین جانداران در طول زمان بر حسب استفاده یا استفاده نکردن از ارگانهای خود نوعی رمز ژنتیکی در ژنهای جانداران ذخیره می شود که این ژن  نسل به نسل به زاده هامنتقل میشود.اما نکته قابل ملاحظه این است که این فرآیند در زاده ه به طور مکرر تکرار شود در غیر اینصورت فرآیند تغییر ارگان با مشکل مواجه می شود.به طور مثال : فرض کنید اسبی برای تهیه غذای خود مجبور به بلند کردن گردن خود بیش از حد معمول باشد اگر این فرآیند در تمام طول عمر این اسب صورت گیرد و در نسل های بعدی هم همین اتفاق برای زاده ها بیافتد در نتیجه در هر نسل مقداری بر ارتفاع گردن اسب اضافه خواهد شد در نتیجه پس از 500 نسل به طور قابل ملاحظه  اسب هایی خواهیم داشت که گردنشان دراز تر از  500 نسل قبلی خود هستند.پس فرآیند تکرار عمل جدید در طول زمان باعث تغییرات قابل ملاحظه خواهد شد.

 

نحوه ی تغییر  ارگان  پای اسب :


 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

نکته : هرچه از ارگانی بیشتر استفاده شود آن ارگان گسترش می یابد به عنوان مثال بدنسازانبا ورزش های سنگین ماهیچه های خود را پرورشمی دهند به عبارت دیگر آن ماهیچه ها تا حد ممکن تکامل می یابند لذا در مقایسه یک فرد بدنساز با یک فرد معمولی مشخص است که فرد بدنساز ماهیچه های خود را به کار کشیده وسبب تکامل ماهیچه و گسترش آن اندام شده و فرد عادی که ورزش بدنسازی نمی کند از ماهیچه های خود استفاده نمی کند در نتیجه آن ارگان گسترش نمی یابد.

 

نتیجه گیری: استفاده کردن از یک ارگان باعث گسترش و تکامل آن ارگان می شود استفاده نکردن از یک اندام باعث تحلیل آن اندام به مرور زمان می شود.

 

پس چون اسب به مرور زمان از انگشتان پای خود برای راه رفتن کمک گرفته است بنابراین باعث تکامل هرچه بیشتر انگشتان شده به طوری که ابتدا 4 انگشت به 3 انگشت و سپس به 2 انگشت و در نهایت به انگشت واحد بایک ناخن (سم) تبدیل شده است, به طوری که به همان نسبت ناخن(سم) هم تکامل یافته است. 

 

همچنین  اسب هنگام راه رفتن بیشتر از انگشت وسطی استفاده می کرده و بیشترین فشار هم بر روی این انگشت بوده است پس انگشت وسط از نظر تکامل بر سایر انگشتان تقدم داشته است و سایر انگشتان که دیگر قابلیت استفاده را نداشتند تحلیل رفته و از ارگان پای این حیوان حذف شده است.


 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

بنابراین پای اسب به صورت امروزی به سم تکامل یافت.

 

وا کاوی در آناتومی پای انسان :


 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

ساختمان پای انسان به طور کلی از قسمت انگشتان پا و قسمت پاشنه پا تشکیل شده است و سایر استخوان های دیگر تکمیل کننده ی عمل این دو اجزای اساسی پا می باشد,که نیاز به توضیح اضافی در این مقاله نیست.همچنین بیشترین قسمت پای انسان که تحت فشار می باشد استخوان پاشنه پا می باشد لذا همانطور که در عکس می بینید این استخوان نسبت به سایر قسمت ها بزرگترمی باشد لذا طبق فرآیند تکامل در زمان, این استخوان گسترش بیشتری نسبت به سایر استخوان ها داشته است.از طرفی دیگر خداوند پای انسان را طوری خلق کرده که موقع راه رفتن به سه قسمت پاشنه ,کف,انگشتان فشار یکسان وارد می شود,اما هنگام ایستادن بیشترین فشار بر قسمت پاشنه پا وارد می شود زیرا نیرویی که از طرف ارگان های بالای زانو به قسمت استخوان زانو وارد می شود استخوان زانو این نیرو را مستقیما به پاشنه پا وارد می کند در نتیجه پاشنه پا تحت تاثیر بیشترین فشار قرار دارد. و انسان هم اگر حرکت جابه جایی انجام دهد بیشترین زمان را صرف ایستادن سپری می کند تا راه رفتن.همچنین استخوان زانو با پاشنه زاویه 90 درجه تشکیل داده است. به همین خاطربیشترین فشار استخوان زانو به قاعده ی پاشنه می باشد.لذا طبق قانون فشار هرچه قاعده کوچکتر باشد فشار بیشتری به قاعده وارد می شود ,وبرعکس.

 

مقایسه  آناتومی پای سم دار و پای انسان :

 

 

 

 

 

در این قسمت به مقایسه ی پای انسان و پای سم دار می پردازیم.قطعه های استخوان پای هر دو موجود عیناً یکی است اما از نظرساختمانی فقط کوچک و بزرگ هستند, و تنها یکی از دلایلی که انسان را جزو پستانداران طبقه بندی می کنند همین است.

 

 

 

به قسمت های حروف گذاشته شده توجه کنید:

 

A : که همان استخوان زانو است در اسب کمی دراز تر انسان است.

 

B : که همان قاعده ی پاشنه است در اسب چون کاربرد زیاد نداشته یا به عبارت دیگر فشار زیاد وارد نشده است تحلیل رفته و ساختار آن گشترش پیدا نکرده است, اما در انسان چون پا تحت تاثیر فشار بوده است پاشنه گسترش پیدا کرده است.

 

قطعه 3در اسب چون تحت تاثیر بوده است گسترش یافته و به سم تبدیل شده است اما در انسان از ابتدای آفرینش که به صورت انگشت بوده است به همان شکل باقی مانده است,زیرا هر سه قسمت, انگشتان,کف,و پاشنه در حال تعادل بوده است. تعریف ناخن: ناخن از جنس سلول های مرده پوست است .تعریف سم:سم همان ناخن است که در حیواناتی که پای سمی دارند به سم تبدیل شده استنکته: توجه شود که ما قصد بیان اینکه پای انسان از اسب به وجود آمده یا پای اسب از انسان به وجود آمده را نداریم ! چرا که تکامل در جانداران به صورت نسبی صورت گرفته نه به این صورت که مطلق می گویند انسان از میمون به وجود آمده! نظریه تکامل آدم از میمون کاملا انحرافی است زیرا از نظر علمی خلاء هایی ما بین  نسل میمون و انسان وجود دارد که متاسفانه به دلایل سیاسی در مجامع علمی حق بیان به آن داده نمی شود.(پذیرش تکامل آدم از میمون خداوند یکتا را از ریشه می زند و آدمی را وا می دارد که جهان بر اثر تصادف به وجود آمده است و هیچ هدف خاصی ندارد)بسیار خوب هدف ما از بیان مطالب صفحات قبل  این بود که فرآیند تکامل را دریابید و بدانید که اگر عملی مورد تمرین تکرار قرار گیرد آن عمل جدید به صورت عادت شکل پیدا می کند که باعث بسیار زیادی از تغییرات می شود.از آنجایی که نخبگان ماسونی این مطلب را بسیار وقت پیش دریافته بودند بنابراین دانسته خود را تبدیل به عمل کردند, اما نه در راه  خدا بلکه در راه ابلیس و شیاطین من الجن.این را بدانید که وقتی شیاطین با انسان ها ارتباط برقرار می کنند در ابتدا خواست های انسان ها را برآورده می سازند اما شیاطین از انسان ها هم خواسته هایی دارند که باید برآورده بشود, در غیر اینصورت شیاطین به کسانی که ولایتشان را قبول کردند اما در برابر خواسته هایشان می ایستند آسیب می رسانند. روزی فردی از امیر مومنان علی (ع) پرسید : آیا کسی که ولایت شیاطین را قبول کند راه بازگشت و توبه برای او وجود خواهد داشت؟ایشان فرمودند: به هیچ وجه ممکن راه بازگشت برای وی وجود نخواهد داشت.

 

به عنوان مثال قربانی کردن انسان برای خدای قربانی گیر که نماد آن همان جغد یا شاهین است که مصریان باستان استفاده می کردند و هم اکنون نماد جغد در طراحی دلار و فضای اطراف کنگره استفاده قرار گرفته و همچنین مستندی که از Alex Jones به طور مخفیانه تهیه شد بوهمین گروپ را نشان می داد که نمایندگان کنگره آدمی را داخل آتش انداخته و در مقابل مجسمه ی جغد سوزاندند, این نمونه ای از برآورده کردن خواست های شیاطین است و غیره...

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

بنابراین ماسون ها برای اینکه برای خدایانشون خدمت کنند دست به کارهایی می زنند که از نظر خودشون هیچ ایراد و مساله ای ندارد اما از نظر ما مسلمان ها اعمالی شیطانی است مثل: قربانی انسان, زناء با محارم ربا خوری , مال حرام ,و هزاران اعمال شیطانی دیگر.اما نکته اینجاست که رابطه ی این ماجرا با تولید کفش های پاشنه بلند چیست؟

 

پاهای گروهی از جنیان که فرمان خدا را اطاعت نمی کنند به صورت سمی شکل است این عکس انیمیشنی از  شیاطین است که به ما به عنوان آدم فضایی معرفی کردند!

 

 

 

خدایان تمدن های گذشته

 

پن يک خداي مهم در يونان باستان به شمار مي آمد . خداي طبيعت معمولاً با شاخهايي بر سر و نيم تنه پايين بز نشان داده مي شد .خصيصه های حيوانی تجسم انگیزه های شهوانی و توليد مثل مرد است.

 

به پاهای این موجود ماورائی توجه کنید :


 

 

 

 

بز بافومت نماد اصلی شیطان پرستی :

 

 پاهای بافومت که سمی شکل است!

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

گاف بزرگ !

 

اما نکته دیگه ای هم هست تصویری که از این موجودات می بینید سم پای آن ها دو قسمتیه !

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

یعنی از دو ناخن تشکیل شده که خودش یک گاف بزرگیه که ماسون ها دادند یعنی پاهای شیاطین هم به صورت سم داره و هم دوقسمتیه !

 

بنابراین ماسون ها می خواهند اکثریت مردم رو به شیاطین من الجن شبیه سازی کنند که این یکی از خواسته های شیاطین من الجن است . آدمی که خداوند متعال او را آفرید و اشرف مخلوقات (بالاترین مخلوقات) قرارداد و ابلیس لعین رجیم به خداوند گفت که من از او برترم و در مقابلش سجده نمی کنم او باید در مقابل من سجده کند همواره در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که بعضی از آدم ها از اشرف مخلوقیت خود تنزل پیدا کردند و در مقابل او احساس حقارت کردند و سر به بندگی ابلیس دادند.بنابراین , امروز شاهد آن هستیم که حقیر بودن آدم در مقابل ابلیس جن به صورت اجباری و گسترده در حال انجام گرفتن است و دلیل آن این است که چون قدرت در دست مستکبران ظالم است و آن ها هم که متصل به قدرت خود ابلیس استراتژیست هستند, این اوضاع کنونی پدید آمده است.اما تولید کفش های پاشنه بلند چگونه آغاز شد؟ کفش های پاشنه بلند در طی یک قرن اخیر شروع به گسترش  پیدا کرده است اما نخبگان ماسونی برای اینکه بخواهند طرحی را پیاده سازند به صورت تدریجی آرام آرام در طول زمان برنامه هایشان را پیش می برند تا به نتیجه برسند بر همین اساس آنها در پروژه جهانی سازی قصد دارند که انسان امروزی را به ماوراء طبیعه خودشان که همان عالم جنیان است اتصال دهند و این اتصال در قالب آدمیت امکان پذیر نیست و باید به شکل شیاطین من الجن در آمد.که در فیلم های هالیودی شاهد آن هستیم به عنوان مثال :آواتار avatar که موجوداتی هول یک درخت(درخت جاودانی) تجمع پیدا کرده بودند نشان می داد انسان برای جاودانگی در قالب موجودات آبی( بخوانید جن آبی) در بیاید آن هم در کجا در عالم دیگر که خصوصیات سیاره ای آن با زمین متفاوت بود.بنابراین تاریخ همیشه تکرار می شود ! دیروز آدم از طرف خدا منع از نزدیک شدن به درخت جاودانی شد و این ابلیس لعین بود که آدم را به این درخت نزدیک کرد, و باز ابلیس و خانواده اش( شیاطین من الانس والجن) هستند که آدم ها را به این درخت نزدیک می کنند.اساس کل دین کابالا فقط فقط همینه ! بنابراین در پروژه جهانی سازی برای تبدیل پای آدم به پای سمی شکل ابتدا کفشهایی تولید شد که پاشنه خیلی کوتاه داشت سپس این پاشنه در طول زمان بلند و بلند تر شد .

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

و آنها با استفاده از کلمه مُد توانستند این کفش ها را بین مردم رواج دهند (کنترل مردم ازاین بهتر!) تا بتوانند

 

 نوع استخوان بندی پای آدم را ازطریق عادت تغییر دهند و به شکل پای شیاطین نزدیک کنند .


 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

کفش هایی که همین الان در بین مردم اروپا مد شده است فاقد پاشنه است ! متاسفانه این کفش ها در بازار ایران هم دیده می شوند!


 

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

اما کفش هایی که  قراره در آینده نزدیک مُد بشه (پس از پروژه 2012)

تبدیل پای انسان به سم /تصاویر

 

 

 

این تنها یکی از پروژه های جهانی سازی صهیونیزم است که گام به گام در حال پیش برد اهدافشون هستند آنها می دانند اکثریت عوام هستند بنابراین با اسم مُد فتنه ای رو به جون مردم انداختند مردم هم که....

 

این همان هرم قدرتی که خودشون کشیدن ببینید جایگاه اکثریت مردم رو به چه شکل کشیدن !

 

 

 

لذا باید امروز با تمام قوا در صحنه بود و مردم رو باید از استراتژی های صهیونیزم حیوان صفت آگاه ساخت. اگه خدا شناس و مهدی باور هستید در راه حق قدمی بردارید تا خداوند از فضل خود چند برابر برای شما بیافزاید انشاءالله .یه ضرب المثل خوبی  در یه ضرب المثل خوبی  در بین مردم رایجه که میگن اگه فلانی می افته تو چاه تو هم باید پشت سرش بیافتی؟ پس بدانید که صهیونیزم ظالم مستکبر با سر سپردگی به ابلیس به درون چاهی عمیق افتاده که امکان بیرون آمدنش نیست پس مواظب باشید که اینها شما رو به داخل چاه نکشند!پس عزیزان هر چیزی که به اسم مُد, مُد میشه  رو برای خودتون انتخاب نکنید چون بدونید امروز برده داری فکری به صورت گسترده در حال انجام گرفتنه و باید مواظب بود که یه موقع برده دست مستکبران ظالم سر راسشون صهیونیزیم نشیم و اگر حقیقتاَ به خدا و امام زمان(عج) اعتقاد داریم باید همواره بکوشیم تا هم خودمون رو از برده داری فکری نجات بدیم و هم سایر مردم رو یکی از رمز های نزدیکی ظهور همینه که ما به امام عصر (عج) نزدیک بشیم تا مورد لطف رحمت حق قرار گیریم و ظهور رو باچشم ببینیم! (یا ایها الذین امنوا هاجروا و جاهدوا) ای کسانی که ایمان آورده اید هجرت کنید و جهاد کنید. هجرتی که خدا در این آیه فرموده به معنی اینه که حرکت کنید ,تلاش کنید,و یک جا توقف نکنید نگویید که ما میشینیم تا امام زمان (عج) بیاد ما رو نجات بده ! و وقتی حرکت کردیم و خط شناختیم و دونستیم که دشمن هست  در راه او باید جهاد کنید ! یعنی چه جهاد کنید؟ یعنی باید به تبیین و شناخت امام عصر(عج) و راه او که منجر به سعادت کامل بشریت می شود به پردازیم  پس در راه این امام مظلوم جهاد کنید اگر دین دارید .یه ضرب المثل خوبی  در بین مردم رایجه که میگن اگه فلانی می افته تو چاه تو هم باید پشت سرش بیافتی؟ پس بدانید که صهیونیزم ظالم مستکبر با سر سپردگی به ابلیس به درون چاهی عمیق افتاده که امکان بیرون آمدنش نیست پس مواظب باشید که اینها شما رو به داخل چاه نکشند! پس عزیزان هر چیزی که به اسم مُد, مُد میشه  رو برای خودتون انتخاب نکنید چون بدونید امروز برده داری فکری به صورت گسترده در حال انجام گرفتنه و باید مواظب بود که یه موقع برده دست مستکبران ظالم سر راسشون صهیونیزیم نشیم  و اگر حقیقتاَ به خدا و امام زمان(عج) اعتقاد داریم باید همواره بکوشیم تا هم خودمون رو از برده داری فکری نجات بدیم و هم سایر مردم رو یکی از رمز های نزدیکی ظهور همینه که ما به امام عصر (عج) نزدیک بشیم تا مورد لطف رحمت حق قرار گیریم و ظهور رو باچشم ببینیم! (یا ایها الذین امنوا هاجروا و جاهدوا) ای کسانی که ایمان آورده اید هجرت کنید و جهاد کنید. هجرتی که خدا در این آیه فرموده به معنی اینه که حرکت کنید ,تلاش کنید,و یک جا توقف نکنید نگویید که ما میشینیم تا امام زمان (عج) بیاد ما رو نجات بده ! و وقتی حرکت کردیم و خط شناختیم و دونستیم که دشمن هست  در راه او باید جهاد کنید !یعنی چه جهاد کنید؟ یعنی باید به تبیین و شناخت امام عصر(عج) و راه او که منجر به سعادت کامل بشریت می شود به پردازیم پس در راه این امام مظلوم جهاد کنید اگر دین دارید

 

تهیه شده توسط محقق و پژوهشگر حوزه مهدویت استاد علی اکبر رائفی پور

 
 • تاريخ: 17 تیر 1393
 • نويسنده: admin
 • دسته بندی: افشاگري صنعت پوشاك / پيشنهاد ما

 • برچسب ها: مقالات استاد رائفی پور پای انسان کفش سم دار پای سم انسان پای انسان سم سم و پای انسان کفش های سم


   نام:نجمه زمان:6/06/1396 - 01:11 نقل قول این نظر
   سلام. من میخام با شما همکاری داشته باشم. در مشهد هستم. باید چکار کنم؟

  ارسال نظر

  عکس خوانده نمی شود
  • ??????? ????
  • ????? ?????
  • ???? ?????
  • ??????
  • ?????????
  • ?????? ??? ??????
  • ???????
  • ????? ??? ???? ????
  • ????? ?????
  • ??? ??? ? ???? ?????
  • ???????
  • ???? ??? ??????? ? ?????? ?????
  • ???? ?????
  • ????? ????? ? ????
  • ????? ????? ? ?????
  • ????????
  • ????? ? ??????? ??
  • ??? ?????
  • ??? ?????
  • ??? ? ??????

   

   

  http://qm313.com/upload/1353725842.gif http://qm313.com/upload/1390813800.jpg

  قبيله منتظر

   

   

  http://qm313.com/upload/1391111430.jpg http://qm313.com/upload/1390769457.jpg